Alkmaar Taal Thuis

Elke dinsdag- en donderdagmiddag organiseren wij een gratis taalcafé in wijkcentrum de Rekere in Alkmaar. We hebben ongeveer 55 vrijwilligers beschikbaar (verdeeld over de twee middagen, niet iedereen komt iedere week) die aan losse tafeltjes werken met Bezoekers\ nieuwkomers. Dat kunnen vluchtelingen\ statushouders zijn, maar ook mensen die al tien jaar in Nederland wonen en nu eindelijk de Nederlandse taal willen leren spreken. Of mensen die getrouwd zijn met een Nederlander, we krijgen bezoekers vanuit alle lagen van de bevolking en op verschillend taalniveau. We proberen zoveel mogelijk één op één te werken met onze bezoekers. Onze vrijwilligers zijn geen docenten (sommigen hebben wel een onderwijs-achtergrond), maar zetten zich vol passie in om de bezoeker aan hun tafel te helpen. Wij zorgen, samen met Stichting Lezen en Schrijven Alkmaar, voor vergroten van de kennis en vaardigheden van onze vrijwilligers. Per middag komen er ongeveer 15-25 bezoekers. Momenteel hebben we op de vrijdagochtend een tweetal vrijwilligers bereid gevonden om theorieles voor het autorijbewijs te verzorgen voor circa 10 bezoekers. Uiteraard ook helemaal gratis. Bij gebleken succes en voldoende financiële middelen willen we hier graag mee doorgaan.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Alkmaar Taal Thuis is ontstaan nadat vrijwilligers van Alkmaar Freedom House wilden doorgaan toen AFH haar deuren sloot. Tot die tijd werden alle kosten gedragen door alle Alkmaarse kerken die zijn aangesloten bij de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken). We hadden gehoopt dat de ARK dit nieuwe initiatief zou blijven ondersteunen onder de noemer ‘diaconisch werk’ maar helaas bleek het niet mogelijk om deze financiële regeling voort te
zetten.
We zijn in juni 2019 gestart met Alkmaar Taal Thuis en hebben heel 2019 gedraaid op giften vanuit losse kerken en vanuit schenkingen van onze vrijwilligers. We schieten zelf de huur en de overheadkosten (koekjes,boeken, kopieën) voor uit onze eigen zak, in de hoop dat er
een vorm van subsidiëring\sponsoring kan worden geregeld.
We hoorden van het bestaan van het Taalakkoord en denken dat we aan alle voorwaarden voldoen om ons aan het akkoord te kunnen verbinden.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

Sinds september 2016 werkten een grote groep vrijwilligers (140 mensen ongeveer) elke werkdag samen met asielzoekers\vluchtelingen\andere nieuwkomers van 14-16 uur. Dit Taalcafé (Alkmaar Freedom House) vond plaats in de Vrijheidskerk in Alkmaar. AFH sloot definitief haar deuren toen de laatste AZC-locatie in Alkmaar sloot. Twee oud-bestuursleden besloten om een nieuw initiatief te starten waar 50 vrijwilligers zich direct bij aansloten. Die hebben dus veel ervaring met werken met bezoekers die Nederlands willen leren. Een paar vrijwilligers zijn nieuw, die hebben nog niet zoveel ervaring. De dag-coördinatoren (oud bestuursleden van AFH) begeleiden de nieuwe vrijwilligers en werken hen goed in.