Alfa-college

Met de ketenaanpak bieden wij een integraal aanbod van activiteiten aan cursisten, uitgaande van hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de website van Alfa-college.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord

Gezien onze betrokkenheid en ervaring met het verzorgen van diverse trajecten voor werkende en niet werkende laaggeletterden en gezien onze samenwerking met gemeenten en bedrijven zijn wij een uitstekende partner voor het Taalakkoord. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van Alfa-college.