Albeda

Albeda Taal & Inburgering biedt diverse trajecten aan. Het aanbod wordt gegeven op verschillende niveaus, van alfabetisering tot B2, en aan verschillende doelgroepen. Taaltrajecten zijn gericht op integratie of op participatie, hierbij benutten wij de mogelijkheden die het ROC biedt met doorlopende leerlijnen, geïntegreerde trajecten en NT2 naast de beroepsopleiding. Om de taal sneller eigen te maken, verzorgen wij ook taal op de werkvloer en speciale taaltrajecten voor werkenden.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord Werkgevers?

Albeda is de emancipatiemotor in de regio. Wij zien het als onze opdracht om iedereen die wil en kan leren een passend traject aan te bieden. Voor mensen die een taalachterstand hebben, zowel NT 1 als NT 2, zien wij ons aanbod Taal-trajecten als een essentieel onderdeel.

Albeda biedt taal op de werkvloer aan voor verschillende doelgroepen. Met de realisatie van Leerwerkplaatsen waar het beroepsonderwijs plaatsvindt, is het taalonderwijs een goede aanvulling. Ook voor BBL- cursisten kan Taal op de werkvloer een goede oplossing.