247leren

247leren, onderdeel van ITpreneurs, is ontwikkelaar, maker, en aanbieder van contextgerelateerde blended- en e-learning taalprogramma's. Wij richten ons vooral op 'taal op de werkvloer' programma's voor laaggeletterden van Nederlandse en buitenlandse afkomst.

Onze programma's zijn gebaseerd op de 'blended learning' aanpak. Een deelnemer kan, eventueel in eigen tijd en op eigen plek, via de e-learning onderdelen een groot deel van de leerstof zelf en zelfstandig tot zich nemen. Het is echter van groot belang dat de leerstof ook in groepsverband wordt aangeboden. Onder begeleiding van een deskundige kunnen deelnemers samen aan de slag. Meer informatie vindt u op de website van 247leren.

Waarom wij onze organisatie willen verbinden aan het Taalakkoord?

Wij willen samenwerken met taalaanbieders en werkgevers en zorgen dat de honderdduizenden werknemers in Nederland, die te kampen hebben met een taalachterstand beter tot hun recht komen, hun talenten volledig gaan benutten, en volwaardig en met zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Ga voor een uitgebreidere motivatie naar het ambitiedocument van 247leren.