ZPITS Flex

ZPITS Flex (de uitzenddochter van ZPITS) bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden voor optimale samenwerkingen. De behoefte aan personeel is ons vertrekpunt om te kijken hoe dit het beste voor een opdrachtgever ingevuld kan worden. Daarnaast bemiddelen we kandidaten naar beschikbare functies. We werken met ervaren arbeidsmarktspecialisten die snel schakelen en resultaatgericht werken. Werving en selectie, advies over de arbeidsmarkt, werk op uitzendbasis of via payrollconstructie; ZPITS Flex is van alle markten thuis. ZPITS Flex – maatwerk in arbeidsbemiddeling.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

ZPITS Flex werkt met mensen en legt verbindingen tussen werkgevers en werknemers. We spreken regelmatig kandidaten met een taalachterstand en zien dat deze achterstand hen beperkt in hun kansen op de arbeidsmarkt. Als specialist op de arbeidsmarkt hebben we een signalerende en een motiverende functie, richting werkgevers, maar ook richting werknemers. We willen door de samenwerking met het Taalakkoord bijdragen aan de zichtbaarheid van het belang van taal en we vinden het belangrijk dat het verbeteren van de Nederlandse taal in de regio Rijnmond hoog op de agenda blijft staan. Met beter Nederlands maken kandidaten meer kans op de arbeidsmarkt én werken ze veiliger en productiever.

Lees meer in het ambitiedocument van ZPITS Flex.