Zorgwacht

Vakschool Zorgwacht biedt medewerkers de kans om naast te werken in de huishoudelijk zorg en persoonlijke verzorging, een opleiding Helpende Zorg en Welzijn, MBO 2, te volgen. De medewerkers werken en leren tegelijk.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Ook in de thuiszorgsector is taal een belangrijk onderdeel van het werk. Om goed voor cliënten te kunnen zorgen is goede en heldere communicatie met de cliënt, tussen werknemers en derden van belang. Het is daarom belangrijk ook op het gebied van taal te investeren bij medewerkers. Zorgwacht vindt het belangrijk dat hier aandacht voor is. Door ons te verbinden aan dit akkoord hopen wij ook andere werkgevers enthousiast te maken.

Lees meer in het ambitiedocument van Zorgwacht.