Zaan Primair

Taal in al haar facetten wordt de komende jaren speerpunt in het Zaanse basisonderwijs. In het taalaanbod van de scholen wordt actief ingezet op de woordenschatontwikkeling en -uitbreiding.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Als onderwijsorganisatie vinden wij het percentage laaggeletterden in Zaanstad onacceptabel. √Čen op de zes kinderen groeit op in een taalarm milieu. Taal is in de maatschappij van groot belang. Beperkte kennis van taal kan ervoor zorgen dat ouders niet (meer) participeren op de arbeidsmarkt, in hun werk beperkte doorgroeimogeijkheden hebben, of vaker ziek worden. Dit alles heeft vaak gevolgen voor de sociaal-economische situatie van het gezin.