Westrom

Westrom zet zich in voor mensen die, om welke reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij door hen middels passend werk maximaal te ontplooien. Als het kan bij een reguliere werkgever, maar indien nodig op een beschutte werkplek. Bij Westrom staat de medewerker centraal. Door goed te kijken naar wat iemand nodig heeft, kunnen wij maatwerk leveren. Op de werkvloer zien we wat mensen al in hun mars hebben en nog verder kunnen ontwikkelen. In een leerwerkomgeving gaan we direct met de mensen aan de slag en bieden we structuur en arbeidsritme. Zo krijgen we de competenties in beeld en kunnen we gericht werken aan hun ontwikkeling. Want wij hebben de overtuiging dat iedereen talenten heeft die het verdienen om te worden ontwikkeld en benut.

Waarom wij ons aansluiten bij het Taalakkoord

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Want een taalvaardige medewerker heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. En dát sluit aan bij onze missie om mensen te helpen bij hun ontwikkeling. Een taalachterstand heeft ook grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer. Daarom wil Westrom een taalvriendelijke omgeving creëren.

Medewerkers en deelnemers aan re-integratietrajecten worden al gescreend op hun taalvaardigheid en wij ondersteunen en begeleiden hen richting taalscholing. Met diverse samenwerkingspartners – waaronder de gemeenten, Vluchtelingenwerk en welzijns- en onderwijsinstellingen – zijn daarover prestatieafspraken gemaakt. Wij wijzen deelnemers met kinderen op de voorleesactiviteiten in de bibliotheek en werken mee aan (gemeentelijke) bewustwordingscampagnes.

Tevens willen wij in samenwerking met Bibliorura bekijken welke mogelijkheden wij verder nog kunnen aanboren om daarmee te taalbevordering van onze medewerkers en deelnemers verder te ontwikkelen/