Werkom

Wie Nederlands spreekt en schrijft, redt zich beter in werk, op school en in sociale contacten. Het vergroot de zelfredzaamheid. Werkom zet zich in om in samenwerking met de verschillende organisaties in de arbeidsmarktregio laaggeletterdheid te signaleren, bespreekbaar te maken en terug te dringen om de taalvaardigheid te vergroten. Daarnaast werken wij aan heldere communicatie vanuit onze eigen organisatie.
 

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Werkom wil een bijdrage leveren om de laaggeletterdheid terug te dringen. We vinden 'levenslang leren' belangrijk. Om mensen de kans te kunnen bieden mee te doen, worden hierdoor de mogelijkheden vergroot voor om- en bijscholing en stage. (Om-) scholing en taalonderwijs zijn een vast component binnen het leerwerkbedrijf én bij de participatie van mensen op de arbeidsmarkt.