Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, ontstaan uit een samenwerking tussen 7 gemeenten en de voormalige Sociale Werkvoorziening. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen voeren wij de Participatiewet uit. Onze kernactiviteit is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Dit zijn onze medewerkers met een indicatie Wet Sociale Werkvoorziening en onze werkzoekenden die onder de participatiewet vallen. Want iedereen verdient een werkplek in onze maatschappij. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen.

Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat wat ons betreft niet!

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

In onze rol van werkgever van SW-medewerkers vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich maximaal kunnen ontwikkelen, op passende werkplekken met de juiste begeleiding. We weten dat een deel van onze SW-medewerkers moeite heeft met communiceren in het Nederlands. Als zij onze taal goed kunnen lezen, schrijven en spreken bevordert dit hun functioneren, hun werkplezier en hun ontwikkeling. Ook verwachten we dat hierdoor de kwaliteit en productiviteit toenemen en het ziekteverzuim afneemt. Ook in de rol van arbeidsbemiddelingsbedrijf hebben wij er belang bij dat mensen hun taalniveau verhogen. Dit bevordert de kans op werk en zorgt ervoor dat de werkzoekenden die wij naar werk bemiddelen langer aan het werk blijven en zich blijven ontwikkelen.