Voorlichters gezondheid

De Voorlichters Gezondheid richten zich op groepen en individuen die de weg naar de reguliere gezondheidszorg niet vanzelfsprekend weten te vinden en die zich niet bewust zijn van eventuele gezondheidsrisico’s in relatie tot leefstijl.

Door te focussen op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden, willen de Voorlichters Gezondheid bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en versterking van de eigen regie van deze doelgroepen, zodat zij de weg naar juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg.

Naast het geven van voorlichting aan doelgroepen verzorgen de Voorlichters Gezondheid ook trainingen in het kader van taal en gezondheid. De trainingsbijeenkomsten zijn bedoeld om zorgverleners bewust te maken van de problematiek omtrent laaggeletterdheid en taalachterstanden in relatie tot gezondheid en zorg, zodat deze een actieve rol kunnen vervullen bij de aanpak van laaggeletterdheid en hun consulten hierop kunnen aanpassen.

Lees meer in het ambitiedocument van Voorlichters Gezondheid.