van 't Hek Groep

De Van 't Hek Groep is totaalaanbieder op het gebied van funderingstechnieken. Door onze ervaring en onze specialistische kennis zijn wij in staat om te komen tot onconventionele, creatieve en economisch voordelige oplossingen op het gebied van funderingen, bouwkuipen en grondkeringen.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Als van oorsprong Nederland bedrijf hechten wij er waarde aan dat onze collega's ook allemaal de Nederlandse taal beheersen. Daarnaast is taal in ons bedrijf van groot belang en dit zal de komende jaren ook nog toenemen. Denk hierbij aan het lezen van veiligheidsvoorschriften, handleidingen en e-mails. Wanneer de taal in dit geval niet goed begrepen wordt, kan er miscommunicatie ontstaan met wellicht grote ongelukken tot gevolg. Wat weer een risico is voor onze organisatie.