Stichting 't Lokaal

Stichting ’t Lokaal zet zich in voor alle ondernemers en werknemers op het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer. We hebben het daarbij over 4500 werknemers binnen zo’n 600 bedrijven. Door aandacht te hebben voor de WOZ-waarde van het terrein (werkgelegenheid – onderwijs – zorg) creëert deze stichting een veerkrachtig, gezond en vitaal klimaat waar werknemers een leven lang kunnen werken, leren en zorg ontvangen. Onze stichting werkt nauw samen met de gemeente Zaanstad en alle onderwijsinstellingen in de regio.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Er zijn anderhalf miljoen volwassen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Statistisch betekent dat dat onze stichting ook aandacht moet hebben voor laaggeletterden op ons bedrijventerrein. Laaggeletterdheid leidt immers tot productiviteitsverlies, veiligheidsrisico’s en gebrekkige communicatie binnen bedrijven en met klanten. Laaggeletterdheid kost bedrijven daardoor veel geld. Het zwaartepunt van de huidige economie is aan het verschuiven van productie naar dienstverlening. In meer en meer banen speelt het geschreven woord een rol. Daarnaast zorgt de automatisering, e-mail en internet dat dit effect wordt versterkt. Het vraagt van werknemers dat zij zich blijven ontwikkelen.