Stichting Jeelink

Jeelink betekend het linken tussen mensen, producten en de maatschappij. Het is een filosofie die mensen leert om buiten hun aangeleerde patronen anders te kiezen, andere keuzes geven andere uitkomsten, welke weer andere vraag genereerd. Andere vraag maakt dat je vanuit de wortels van de samenleving verandering creëer. Waar oa bestuurlijk Nederland maar ook de Unilevers van deze wereld in beweging gaan komen. Samen met 60 aangesloten bedrijven buigen wij ons over maatschappelijke vraagstukken als laaggeletterdheid, het verwarde van afval en de arbeid krimp in de samenleving/participatie.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij zijn ons terdege doordrongen van de maatschappelijke impact van laaggeletterde en wij hopen zo meerdere nieuwe samenwerkingen aan te gaan om een vraagstuk als deze schouder aan schouder aan te pakken.