Stichting Estafette

Wij zijn een stichting met 6 kringloopwinkels en een kringloopboulevard. Doelstellingen zijn: het nastreven van een circulaire economie door maximaal her te gebruiken. En daarnaast een maximale bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. We werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een afstand tot het onderwijs en bieden ze de kans hun nog onontdekte talenten bij ons te ontdekken en te laten zien.

Waarom wij ons willen verbinden aan het Taalakkoord

Omdat wij geloven dat communicatie met de overheid steeds moeilijker wordt en dat communicatie in zijn algemeenheid cruciaal is om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Onze doelstelling is het betrekken van iedereen en door samenwerking met stichting Lezen & Schrijven en met Friesland College stimuleren wij onze vrijwilligers maximaal om aan hun taalvaardigheden/digitale vaardigheden en rekenvaardigheden te werken, in de klas in ons pand maar ook op de werkvloer. Om zodoende aangesloten te blijven op de samenleving.