Stap voor Stap kinderopvang

Stap voor Stap biedt kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar, naast de thuissituatie, een omgeving waarin zij in groepsverband opgevangen, verzorgd en begeleid worden door daarvoor speciaal opgeleide groepsleidsters. Wij bieden een veilige, vertrouwde en daartoe speciaal ingerichte ruimte, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige personen.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Onze organisatie onderschrijft het belang van taalontwikkeling bij jonge kinderen en peuters; medewerkers worden gestimuleerd om hier actief op in te zetten. Dat kan op speelse wijze die aansluit bij de belevingswereld van het kind. Om dit te borgen beheersen de medewerkers zelf een taalniveau op 3F. De overheid hanteert dit als norm en kwaliteitseis binnen de kinderopvang. Onze pedagogisch medewerkers worden getoetst en indien noodzakelijk gefaciliteerd om het gewenste niveau te behalen.

Lees meer in het ambitiedocument van Kinderopvang Stap voor Stap.