Senzer

Grote en kleine ondernemingen in onze arbeidsmarktregio zijn op zoek naar personeel of hebben arbeidsgerelateerde vragen. Terwijl een heleboel mensen moeite hebben om aan een passende baan te komen. Talentvolle mensen en een bedrijfsleven met talrijke mogelijkheden. Senzer brengt deze partijen bij elkaar. Zo worden kansen benut en wordt de arbeidsmarkt versterkt.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Senzer is de mening toegedaan dat personen zonder taalachterstand meer kansen maken. Niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook in hun sociaal leven.

Lees meer in het ambitiedocument van Senzer.