Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Het SWV is, samen met al haar leden, alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio, verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen uit West-Friesland.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Het is essentieel dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs op de hoogte zijn van (de risico’s van) laaggeletterdheid, en bovenal dat alle leerlingen voldoende geletterd het voortgezet onderwijs verlaten.