Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

Ons doel is dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft. Investeren in taalvaardigheid vergroot kansen voor jongeren om hun talenten optimaal te kunnen benutten. Daarnaast wil het samenwerkingsverband informatie voor ouders en jongeren toegankelijk maken op de website.

Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?

Het samenwerkingsverband biedt jongeren met een taalachterstand extra mogelijkheden om deze achterstand in te lopen en vaardiger te worden in taal. Dit doen we door extra middelen beschikbaar te stellen aan scholen, hiermee bieden scholen een “versterkte leerroute” aan leerlingen met een taalachterstand. Het samenwerkingsverband monitort de inzet en
effectiviteit van “de versterkte leerroute”, zodat we van en met elkaar leren. Daarnaast wordt samen met het MBO en de Gemeente onderzocht wat er nodig is om transitie tussen VO en MBO minder kwetsbaar te maken voor deze doelgroep. We organiseren met elkaar stevige routes voor leerlingen met een taalachterstand.
In ons leerlandschap wordt op diverse manieren aandacht besteedt aan kennisontwikkeling van taalvaardigheid voor nieuwkomers leerlingen. Bijvoorbeeld door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden en een trainingsaanbod voor docenten. Daarnaast verbeteren we de informatie over passend onderwijs aan ouders en jongeren op onze website.