Rondomwerk

RondomWerk werkt al jarenlang aan het respectvol begeleiden van mensen naar passend werk. De arbeidsmarkt is er de afgelopen jaren niet doorzichtiger op geworden. Daarom is het goed een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en doorpakt als een werkgever, medewerker of werkzoekende te maken krijgt met verzuim, preventie, gezondheid, re-integratie, vitaliteit of outplacement. Met respect voor het individu én voor de opdrachtgever.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord Werkgevers?

RondomWerk werkt voor veel verschillende opdrachtgevers uit diverse sectoren in de regio West-Brabant. Wanneer medewerkers arbeidsongeschikt raken, worden zij door RondomWerk begeleid in de terugkeer naar eigen of aangepast werk. Indien dat niet meer mogelijk is ondersteunt RondomWerk deze medewerkers in het vinden van een baan buiten de organisatie. RondomWerk begeleidt ook kandidaten in een Werkfit traject wat wordt ingezet door de uitkeringsinstantie UWV. Bij alle kandidaten komt het soms voor dat hij zijn werk is verloren door laaggeletterdheid of dat de laaggeletterdheid een factor is die meespeelt in de oorzaken van het verzuim. In de begeleiding van de kandidaat wordt samen met de kandidaat onderzocht of een groeps- of individuele taaltraining kan worden ingezet. Altijd op maat, passend bij de kandidaat. Hierin werkt RondomWerk prettig samen met EBC Taleninstituut in Bergen op Zoom. Vanuit onze missie ondersteunen wij de ambitie om kandidaten te ondersteunen in het terugdringen van laaggeletterdheid.