ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf biedt naast mbo-onderwijs cursussen basisvaardigheden, doorlopende leerlijnen voor inburgeraars, taaltrajecten, activering en voorbereiding op (vrijwilligers-) werk en/of een vervolgopleiding.

Bij ROC de Leijgraaf staat niet alleen het leren van de leerlingen centraal, maar dragen wij actief het principe van een leven lang leren uit. Onze medewerkers worden uitgedaagd om zich zowel op persoonlijk vlak maar ook op vak-, pedagogisch- en didactisch gebied te blijven ontwikkelen zodat zij niet alleen nu deskundig en vitaal hun werk kunnen doen, maar zich ook voorbereiden om in de toekomst duurzaam inzetbaar te zijn. Om scholing nog toegankelijker te maken stellen wij als school hiervoor budget ter beschikking, maar helpen wij medewerkers ook door hen te wijzen op subsidiemogelijkheden als de lerarenbeurs en een beurs voor zij-instromers. Onze interne scholingspoot biedt naast coaching op individueel niveau ook een scala aan trainingen en scholingsmogelijkheden in de breedste zin van het woord.

ROC de Leijgraaf is tevens aangesloten bij het Taalakkoord als Taalaanbieder. Lees meer hierover in het ambitiedocument van ROC de Leijgraaf.