Risse Groep

De Risse Groep heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij halen we het beste in mensen naar boven. Wij begeleiden hen bij de specifieke ontwikkeling van hun mogelijkheden, talenten en ambities en werken hierbij samen met veel partners in de regio. Op deze manier is Risse Groep succesvol in het bieden van passende werkplekken voor deze doelgroep, in onze eigen leerwerkbedrijven en bij de bedrijven uit ons netwerk.

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

De Risse wil een bijdrage kunnen leveren aan een betere taalvaardigheid van de medewerkers. Door ons te verbinden aan het Taalakkoord maken we dit onderwerp bespreekbaar in alle onderdelen van de organisatie. De re-integratie activiteiten binnen Risse Groep wordt gedaan door Werk.Kom. Vanuit Werk.kom zijn een aantal werknemers opgeleid en getraind in het herkennen van laaggeletterdheid, de leerstof voor laaggeletterden en het geven van een cursus aan laaggeletterden.