Post Cleaning

Een schoonmaakbedrijf, waarin taalverhoging van de werknemers centraal staat door ze te verwijzen naar de mogelijkheden van formeel en informeel les aanbod.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Vanuit MVO insteek , bedrijf bloeit met werknemers die geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Post Cleaning is in 2012 ondernemer van Smallingerland geworden in het kader van haar MVO aanpak.

Lees meer in het ambitiedocument van Post Cleaning.