Dienst Justitiële Inrichtingen; Pl. Zwaag

Als organisatie vinden wij het belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van onze gedetineerden. Taal/communicatie is in elk vak van groot belang. Wij denken daarbij aan het lezen van overheidsdocumenten, instructies, handleidingen en veiligheidsvoorschriften. Beperkte kennis van taal kan zorgen voor hogere recidive, veiligheidsproblemen, miscommunicatie en vormt uiteindelijk een financieel risico voor de maatschappij.