Philips

Vanuit het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) bieden wij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een jaar betaalde werkervaring aan al dan niet icm een (vak)opleiding. Ons doel is om mensen aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt zodat zij na het WGP traject kunnen doorstromen naar duurzame arbeid. Tijdens het WGP jaar bieden wij veel mogelijkheden om de mensen te helpen bij hun ontwikkeling, zowel persoonlijk als werkgerelateerd. Het beheersen van een goede taalvaardigheid is hier ook een onderdeel van. Wanneer wij dit aan de mensen aanbieden die dit nodig hebben, zal dit resulteren in een betere uitstroom en meer mogelijkheden voor de personen om door te groeien naar een vervolgbaan.

Lees meer over de acties van Philips in het ambitiedocument.