PDZ Uitzendbueau

PDZ Uitzendbureau verbindt werkgevers en werknemers in de regio. Wij hebben totaal 13 vestigingen, waarvan 11 in Noord-Holland, 1 in Flevoland en 1 in Utrecht.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de arbeidsmarktpositie van onze flexmedewerkers te verstevigen. Het arbeidsfit maken en houden is één van de dragers uit onze missie en visie. Wij beseffen hoe belangrijk het is om de Nederlandse taal goed te beheersen, zowel in woord als geschrift. We zien om ons heen dat het lezen en schrijven steeds minder wordt, dat begint al op jonge leeftijd. Hierdoor lopen mensen een achterstand op en kunnen niet goed functioneren binnen onze maatschappij. Zo ook een grote groep van onze flexmedewerkers. Veel van hen heeft potentie. Maar het niet of nauwelijks beheersen van de Nederlandse taal staat hun ontwikkeling en daarmee eventuele doorgroeimogelijkheden in de weg. Het begint vaak al bij het kunnen lezen en begrijpen van veiligheidsregels, hygienevoorschriften en huisregels. Indien iemand dit niet kan, zijn de gevolgen tijdens een baan vaak groot. Denk alleen al aan bedrijfsongevallen of het verliezen van een baan. Wij vinden dat wij als werkgever in de regio een rol moeten spelen in het bieden van of doorverwijzen naar een passende taalopleiding.
Wij dragen binnen onze organisatie graag concreet en zichtbaar bij aan een goede taal- en digivaardigheid bij onze werknemers.