Olympia

Wij zijn Olympia. Dagelijks bieden we als intermediair werk van betekenis aan ruim 10.000 mensen. Dit doen wij door werk beschikbaar te maken dat ertoe doet. Werk waarmee mensen betekenis geven aan hun leven en/of dat van anderen. In een arbeidsmarkt die voortdurend verandert, zijn wij de gesprekspartner voor mensen en bedrijven die zich willen ontwikkelen. Met ruim 130 vestigingen is Olympia lokaal aanwezig om bedrijven en mensen met elkaar te verbinden. Met onze 700 medewerkers zorgen we voor verbonden mensen en blije opdrachtgevers.

Waarom onze organisatie zich verbindt aan het Taalakkoord

We bemiddelen mensen niet een keertje, we maken werk van hun werk. We maken werk van het verbinden van mensen met werk waar zij gelukkig van worden, waar ze goed in zijn. We helpen te veranderen als de wereld verandert. We maken werk van ontwikkeling. Vanuit deze visie erkennen wij de kracht van taal. Taal als beginsel voor ontwikkeling, maar ook als motor om ontwikkelkansen te vergroten. Taal verbindt en taalvaardig zijn biedt kansen. Door ons te verbinden aan het Taalakkoord zetten wij deze visie kracht bij.

Begin 2018 hebben wij een start gemaakt met het actief aanbieden van NT2 taaltrainingen bij onze uitzendkrachten in samenwerking met de VUOss, in totaal 160 taaltrainingen. Dit werd zeer enthousiast ontvangen door de uitzendkrachten, maar ook door de inlener/opdrachtgever. Deelnemende uitzendkrachten hebben allen aangegeven een vervolgtraining te willen volgen om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Inleners/opdrachtgevers zijn ook zeer enthousiast over het succes van de taaltrainingen en zien ook graag dat hier een vervolg aan gegeven wordt. Hoe dit vervolg eruitziet, leest u in het ambitiedocument van Olympia.