MVO Solutions

MVO Solutions is een bedrijf in Uitzending/Detachering en Opleiding van mensen die een grote afstand hebben tot arbeidsmarkt.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord Werkgevers?

Veel van onze (toekomstige) medewerkers hebben taalachterstand of kennen een vorm van laaggeletterdheid. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers Nederlandse taal goed spreken en lezen omdat het beter is voor hun ontwikkeling en voor het werk dat ze bij ons doen. Dit is ook belangrijk voor hun leertrajecten die zij bij ons volgen. Hiermee willen wij bereiken dat onze medewerkers de veiligheidscertificaten behalen die nodig zijn voor hun veiligheid op het werk. Bovendien vergroot betere taalontwikkeling hun kansen op de arbeidsmarkt en is tevens goed voor onderlinge verhoudingen op een werkvloer.