MEE & de Wering

Gewoon meedoen in de maatschappij is voor mensen met een beperking of chronische ziekte soms een hele opgave. MEE & de Wering ondersteunt bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs, financiën, wonen, werken en vrije tijd.

MEE & de Wering is er voor mensen met:

• een lichamelijke beperking

• een verstandelijke beperking

• een chronische ziekte

• een vorm van autisme

• niet-aangeboren hersenletsel en voor mantelzorgers, familie of andere betrokkenen

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

MEE & de Wering vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het fenomeen laaggeletterdheid. We vinden het van belang dat onze medewerkers een bijdrage leveren aan de signalering van laaggeletterdheid, het gesprek hierover kunnen aangaan en bekend zijn met verwijzingsmogelijkheden.