Lynne Re-integratie

Lynne Re-integratie ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid en zorgt onder andere voor een adequate uitvoering van de wet verbetering poortwachter.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Wij begeleiden veel arbeidsongeschikte werknemers die vanwege een beperkte kennis van de Nederlandse taal nog moeilijker te bemiddelen zijn op de arbeidsmarkt. We gaan de werkgevers attent maken op het bestaan van het taalakkoord. Daarnaast laten we  langdurig arbeidsongeschikte werknemers inschrijven op de mogelijkheden om laagdrempelig de Nederlandse taal meer machtig te worden teneinde de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.