Livio

Livio is een zorgorganisatie in de sectoren VVT en gehandicapten zorg. De zorg wordt verleend aan cliënten die woonachtig zijn in Twente en Oost Achterhoek. Er werken circa 2300 medewerkers en ongeveer 1000 vrijwilligers. Livio gaat uit van de mogelijkheden van de cliënten en ondersteunt d.m.v. professionele zorg daar waar een cliënt zichzelf niet meer kan verzorgen en waar het netwerkt onvoldoende mogelijkheden heeft. Op basis van ons motto: We zijn er wanneer nodig.

Waarom wij ons verbinden aan het Taalakkoord

Livio is een organisatie die midden in de samenleving wil staan en er zijn wanneer nodig. Goede communicatie, zowel mondeling als ook schriftelijk, is dan ook essentieel. Het bevordert de kwaliteit van zorg en verstrekt de mogelijkheid om samen (cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en professional) zoveel als mogelijk de noodzakelijke en gewenste zorg te realiseren. Livio is op dit moment volop bezig om een eigen ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) in te voeren. Met daarbij als kern dat het een ECD is van de klant en daarmee een platform wordt voor communicatie tussen allen die betrokken zijn bij de zorg rondom een cliënt. Het is een digitale tool, maar zoals het woord het al zegt, het is niet alleen Digi maar vooral veel Taal. Het biedt de mogelijkheid om eenduidig te gaan communiceren, maar daarbij hoort bijvoorbeeld dat we alle professionals gaan trainen op het gebruik van een zelfde taal. Spreken we bijvoorbeeld over een botbreuk of over een fractuur et cetera. Want uit de praktijk blijkt dat er soms ook sprake is van "taal" misverstanden tussen professionals.

Door ons aan te sluiten bij het Taalakkoord verwachten wij van ervaringen van andere organisaties uit andere branches te leren en contacten te leggen met adviesbureaus die zich richten op deze vormen van communicatie.