Kop-Zorg

Bij Kop-Zorg begeleiden wij kinderen en ouders, jongeren en jongvolwassenen met een stoornis binnen het autistime spectrum bij hulpvragen op verschillende leefgebieden. Naast deze begeleiding is Kop-Zorg vanuit het opvoedcafé actief in het ondersteunen van ouders met opvoedvragen. Tevens zijn er bij Kop-Zorg meerdere psychologen werkzaam die kinderen of jongvolwassenen kunnen ondersteunen bij psychische hulpvragen.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Vanuit onze organisatie hebben wij veel te maken met kinderen en ouders, jongeren en jongvolwassenen die Nederlands als moedertaal hebben. Toch zien wij geregeld dat taal in de opvoeding niet vanzelfsprekend is. Wij willen graag ouders informeren over het belang van taal in de opvoeding en ouders daarin ondersteunen.