Kinderopvang de Toverfluit

Kinderopvang met 2 locaties waar dagopvang, voorschoolse-, tussen schoolse- en buitenschoolse opvang wordt aangeboden. We zijn een kleinschalige organisatie waar spelenderwijs de ontwikkeling en stimulering van kinderen centraal staat, maar ook de zelfontplooiing van pedagogisch medewerkers (PM-ers) op hun talenten.

Voor ons is een van de pijlers van kwalitatieve Kinderopvang taalontwikkeling. Een belangrijke voorwaarde die Kinderdagverblijf de Toverfluit hieraan stelt is dat haar PM- ‘ers dit in het Algemeen Beschaafd Nederlands doen. Wij als organisatie beseffen dat ruimte voor de ontwikkeling/zelf ontplooiing van PM- ‘ers, vanuit de visie ‘Veiligheid + Uitdaging = Groei’ een gezamenlijk bewustwordingsproces stimuleert om met veranderingen mee te bewegen. Wanneer PM- ‘ers de Nederlandse taal op 3F niveau beheersen, waarborg je door dit doorlopend proces de basis van taalontwikkeling voor elk kind in zijn/haar toekomst.

Lees meer in het ambitiedocument van Kinderdagopvang de Toverfluit.