Joepie Kinderopvang

Joepie Kinderopvang bestaat uit 4 locaties in Nuland en Vinkel, met dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterarrangementen, in een kleinschalige setting. Wij bieden de kinderen een vrolijke, veilige en leerzame omgeving. We werken volgens erkende en beproefde methodieken met gecertificeerd personeel, daarnaast is er een goede samenwerking met de lokale basisscholen.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Joepie kinderopvang vindt taalontwikkeling bij jonge kinderen en peuters bijzonder belangrijk; medewerkers worden door middel van scholing gestimuleerd om hier actief op in te zetten. Dat gebeurt spelenderwijs we sluiten daarbij aan op de belevingswereld van de kinderen. Onze medewerkers beheersen allen de Nederlandse taal op niveau 3F. Daarnaast worden alle Joepie kinderen bij inschrijving lid van de bibliotheek, en krijgen elke week een boekje mee. We hebben voorleesconsulentes in huis, waarmee we bewerkstelligen dat kinderen voorlezen leuk vinden. Dit alles om de woordenschat cq taalontwikkeling te bevorderen.