Internationaal Vrouwen Centrum

Het centrum zet zich al vanaf 1985 in voor de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen in Den Helder. Het IVC is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers zijn actief als activiteitenbegeleiders, gastvrouw, vertrouwensvrouw of bestuurslid. Door het vrijwilligerswerk doen de vrouwen werkervaring op en volgen de deskundigheidsbevordering.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

'Als werkgever vind ik het belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van mijn medewerkers/vrijwilligers. Goede taalbeheersing is in elk beroep van groot belang. Medewerkers moeten opdrachten, handleidingen en veiligheidsvoorschriften kunnen lezen en begrijpen. Beperkte kennis van taal kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, miscommunicatie en verminderde doorgroeimogelijkheden. Uiteindelijk vormt onvoldoende taalvaardigheid een financieel risico voor een organisatie.

Ik draag graag mijn steentje bij om als voorbeeld voor de mensen die in mijn organisatie werken of werkervaring opdoen zichtbaar aandacht te hebben voor een goede taalbeheersing bij werknemers. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterk.' Aldus Marlies Pfann, directeur van het IVC.

Lees meer in het ambitiedocument van het IVC.