Humanitas

Stichting Humanitas (Rotterdam, Capelle ad IJssel en Spijkenisse) biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ - die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijk dienstverlening en medische behandeling. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 3500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl. De zorg aan mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud, is volop in ontwikkeling.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Stichting Humanitas is een organisatie die sterk verbonden is met de stad Rotterdam en de regio Rijnmond. Wij leveren zorg aan klanten in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, huishoudelijke ondersteuning (WMO) en maatschappelijke dienstverlening. Onze ruim 3000 medewerkers komen bij hun dagelijkse dienstverlening in contact met onze klanten waarbij taal een belangrijke factor is bij goede dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers taalvaardig zijn. Stichting Humanitas vindt het belangrijk dat medewerkers de kans hebben om zich te ontwikkelen en daarmee ruimte hebben om (als dit nodig of gewenst is) ander werk te gaan doen. Een laag taalniveau kan dan een belemmering vormen. Stichting Humanitas wil eraan werken om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken en vervolgens de medewerkers die het betreft, de gelegenheid te geven hun taalniveau te verbeteren.