Huis van het werk

Huis van het Werk is een netwerkorganisatie voor en door werkgevers in Noord Holland-Noord.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

Huis van het Werk zet zich in om het aanwezige en potentiele talent te vinden en te behouden voor de arbeidsmarktregio NHN. Door aan te sluiten bij het Taalakkoord wil Huis van het Werk de werkgevers faciliteren en ondersteunen bij het inzetten van het arbeidsmarktpotentieel in de regio, ook als dit medewerkers zijn die op het gebied van taal een steuntje in de rug nodig hebben. Anderzijds wil Huis van het Werk zich sterk maken voor de medewerkers die zich niet willen laten beperken door een taalachterstand en hun toegevoegde waarde voor de werkgevers in de regio willen inzetten.