GP Groot

GP Groot bestaat uit een groep van verschillende bedrijfsonderdelen. Deze onderdelen zijn verdeeld in een drietal onderdelen waarmee GP Groot zich in de markt beweegt:

lnzameling en recycling
De divisie inzameling en recycling draagt in veel schakels bij aan de keten van afval naar
grondstoffen en energie. Met innovatieve en duuzame logistieke systemen zorgen de specialisten van dit bedrijfsonderdeel voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct veruverken tot eindproduct.

Energie, brandstoffen en oliehandel
De divisie brandstoffen en energie opereert binnen GP Groot aan het eind van de keten dieloopt van afval naar grondstoffen en energie, Over twee fronten is dit bedrijfsonderdeel actief: als groothandel in brandstoffen en smeermiddelen en als exploitant. Daarnaast ontplooit het bedrijf diverse initiatieven, gericht op het innoveren van de energiemarkt.

lnfra, advies, engineering en milieu
De divisie infra en engineering sluit naadloos aan op het kringloopconcept van GP Groot. Met name de activiteiten ruimtelijke inrichting, infrastructuur, sloop en recycling, en milieu- en (afval)wateroplossingen zijn cruciale schakels in deze keten. GP Groot infra en engineering werkt volgens het IDORE-principe: initiatief, definitie, ontwerp, realisatie en exploitatie.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

GP Groot draagt graag een steentje bij om binnen de eigen organisatie, maar ook als voorbeeld voor collega ondernemers, zichtbaar aandacht te hebben voor een goede taalvaardigheid bij werknemers. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterk.