GGD Zaanstreek Waterland

GGD Zaanstreek Waterland zet zich in voor het verbeteren en borgen van de publieke gezondheid van de inwoners in de regio. Het aanbod van de GGD voor de acht gemeenten  in de regio Zaanstreek Waterland is veelomvattend. De GGD biedt preventieve gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen, geeft publieksvoorlichting en adviseert gemeenten over het volksgezondheidsbeleid.

Waarom verbindt uw organisatie zich aan het Taalakkoord?

De GGD Zaanstreek Waterland heeft met mensen te maken. De medewerkers staan in direct contact met de inwoners en zien veel mensen die mogelijk laaggeletterd zijn. De GGD vindt het belangrijk dat de gezondheid en veiligheid van onze inwoners wordt beschermd en bevorderd. Laaggeletterdheid kan dit proces bedreigen. Taal is binnen het werk van GGD Zaanstreek Waterland een belangrijk middel. Dit kan het lezen van brochures zijn over bijvoorbeeld flesvoeding van baby's, maar ook informatie over reizigersvaccinaties en SOA's.

De GGD wil een steentje bijdragen door zowel binnen als buiten de eigen organisatie zichtbaar aandacht te hebben voor een goede taalvaardigheid bij werknemers en de inwoners van de regio Zaanstreek Waterland.