Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad zet zich in om laaggeletterdheid bij haar inwoners te signaleren, bespreekbaar te maken en de taalvaardigheid te vergroten.

Waarom sluit uw organisatie zich aan bij het Taalakkoord?

Als gemeente vinden wij het belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van onze bewoners. Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in zowel spreken als schrijven, is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in onze samenleving. We zien laaggeletterdheid niet als een op zichzelf staand probleem, maar altijd in samenhang met andere levensdomeinen. Wie de Nederlandse taal spreekt en schrijft, kan zich beter redden in werk, financiën, opvoeding en sociale contacten.