Gemeente Vlaardingen

De ambtelijke organisatie van de gemeente Vlaardingen is belast met beleidsvoorbereidende
en uitvoerende taken van de gemeente. Deze organisatie bestaat uit ruim 400 medewerkers.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Aandacht voor taalvaardigheid bevordert een goede beheersing van de Nederlandse taal
van onze medewerkers én draagt bij aan een helder taalgebruik binnen de organisatie en in
contact met de burger. Dit heeft vervolgens een positief effect op het welbevinden en de
zelfredzaamheid van de medewerker en de burger. Om daar een bijdrage aan te leveren
verbinden we ons aan het Taalakkoord en formuleren wij gerichte acties zoals hieronder
beschreven. Ook willen we met onze acties een gebrekkige taalbeheersing uit de taboesfeer
halen. Daarnaast willen we als één van de MVS gemeenten met onze buurgemeenten op dit
gebied de samenwerking verder bevorderen.