Gemeente Texel

Als gemeente vinden wij het belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van onze burgers en van onze medewerkers. Taal is voor iedereen van belang. Denk hierbij aan het lezen van opdrachten, handleidingen en veiligheidsvoorschriften. Geringe kennis van taal  zorgt voor een lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, miscommunicatie, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor werkgevers.

Wij dragen binnen onze gemeente graag concreet en zichtbaar bij aan een goede taal- en digivaardigheid van onze burgers en werknemers.