Gemeente Schiedam

Wij zijn een gemeentelijke organisatie die ervoor zorgt dat de inwoners, ondernemers en bezoekers van Schiedam prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Gemeente Schiedam vindt het belangrijk om zowel naar binnen als naar buiten toe begrijpelijk, toegankelijk en laagdrempelig te communiceren. In de visienota ‘Open Schiedam’ van het college en de gemeenteraad is vastgelegd dat de gemeente Schiedam zal werken aan het vertrouwen van de inwoners, open staat voor vernieuwing, informatie en data ter beschikking stelt voor hergebruik én duidelijk en toegankelijk communiceert. Daarnaast is de gemeente Schiedam van mening dat medewerkers die moeite met lezen en schrijven hebben geholpen moeten worden. Werkgevers hebben hierin ook een rol. De gemeente Schiedam wil als werkgever hierin het goede voorbeeld geven voor andere werkgevers in Schiedam.