Gemeente Schagen

Er is een groot aantal mensen laaggeletterd. Dit zorgt voor grote problemen. Door de digitalisering van onze samenleving zal de afstand tussen voldoende geletterden en laaggeletterden alleen toenemen en dreigt er een tweedeling in onze maatschappij te ontstaan. Sociaal is dat niet wenselijk, maar ook financieel zal dat tot hoger kosten leiden in bijvoorbeeld de (geestelijke) gezondheidszorg en bij de (lokale en landelijke) overheid. Als gemeentelijke overheid willen we door mee te doen aan het Taalakkoord op de bühne zetten, dat we met z’n allen de schouders onder dit probleem moeten zetten. Wij doen mee!