Gemeente Oss

De gemeente Oss staat voor aanpakken. Voor lef. Met z’n allen. Enthousiast en energiek. Recht op het doel af. Oss durft voorop te lopen. Als stad met de bijbehorende kernen én als gemeentelijke organisatie. Samen willen we het verschil maken. Want Oss wil ertoe doen. Oss weet wat het wil. Ten aanzien van Laatgeletterdheid hebben lokale organisaties de krachten gebundeld en zich verenigd in Taalnetwerk Oss. Bestaande uit de organisaties: gemeente Oss, de Bibliotheek, ONS welzijn, ROC de Leijgraaf, Taalbalans, Cubiss en Stichting Lezen en Schrijven. Uit deze samenwerking is het Taalhuis ontstaan: gevestigd in de bibliotheek en is daarmee een fysieke en herkenbare plek in Oss. Het Taalhuis is tevens een coördinatiepunt voor de verschillende Taalpunten in wijken en kernen van Oss .

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Laaggeletterdheid is een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om laaggeletterdheid te voorkomen en bestrijden, verankeren we de aanpak van laaggeletterdheid in de Osse samenleving. Hiermee zetten we gezamenlijk in op de doorgaande leer- en ontwikkellijn van basisvaardigheden. Geletterdheid is een basisvoorwaarde om op eigen kracht deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Met een beroepsbevolking van 56.000 burgers telt de gemeente Oss tussen de 6300 en 8100 laaggeletterden, ongeveer 12%. De gemeente Oss wil samen met haar partners de komende periode inzetten op de aanpak van laaggeletterdheid. Samen willen we ervoor zorgen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen in de maatschappij. Onze ambitie is dat iedere Ossenaar geletterd is.