Gemeente Maassluis

De ambtelijke organisatie van de gemeente Maassluis ondersteunt het gemeentebestuur bij de beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. De medewerkers van de gemeente Maassluis zijn niet alleen op het stadhuis te vinden, maar ook in het Stadsbedrijf en binnen het wijkteam.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Maassluis is een stad van en voor iedereen waar gelijke kansen worden geboden en inwoners elkaar kennen. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie staan in dienst van de inwoners van Maassluis. Op allerlei manieren komen inwoners in aanraking met de gemeente. De informatie vanuit de gemeente behoort voor iedereen duidelijk en toegankelijk te zijn. Daarnaast is de gemeente Maassluis van mening dat medewerkers gestimuleerd moeten worden te werken aan de eigen schrijf- en leesvaardigheden.
Werkgevers hebben hierin een rol. De gemeente Maassluis wil als werkgever hierin het goede voorbeeld geven voor de andere werkgevers in Maassluis.