Gemeente Hollands Kroon

Het is belangrijk als werkgever tijd en aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van medewerkers. Taal/communicatie is in de gemeentelijke organisatie van groot belang. Denk hierbij aan het lezen van opdrachten, handleidingen, regelgeving. Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, mis communicatie, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een bestuurlijk en financieel risico voor de organisatie.

Mede als voorbeeld voor overige werkgevers/ondernemers draagt de gemeente Hollands Kroon via het Taalakkoord bij aan het de zichtbare aandacht voor goede taalvaardigheid bij werknemers. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterk.