Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat  inwoners een duidelijk antwoord krijgen op hun vragen. Wij hebben de dienstverlening aan inwoners hoog in het vaandel staan. Daarbij vinden wij het belangrijk om op een heldere, begrijpelijke manier te communiceren met onze inwoners.

Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?

Taalcoaches: meelezen & elkaar helpen

Om de kwaliteit van onze brieven op de schroeven zijn er twaalf collega’s opgeleid tot ‘taalcoach’. Zij staan klaar om briefschrijvers te helpen. Stel je een brief op, raadpleeg dan de vastgestelde schrijfregels. En raadpleeg zo nodig een coach, want die is nooit ver weg. Er zijn nu taalcoaches bij de meeste afdelingen.

Intussen gaat het programma van workshops en trainingen klantgericht schrijven voort.

Controle vooraf

De tekst van grotere mailings kan worden ‘ge-pretest' bij medewerkers van het telefoonteam van Klantcontactcentrum. Zij voelen goed aan wat inwoners willen weten en wat mogelijk vragen gaat oproepen.

Controle van uitgaande brieven

Managers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van brieven. Het team DRM neemt geregeld steekproeven en bekijkt dan de kwaliteit van uitgaande brieven. De resultaten worden gerapporteerd aan het directieteam.