Gemeente Den Helder

Dit taalakkoord is een aanwinst en belangrijk voor een grote groep inwoners van Den Helder. Maar liefst 8 tot 11 procent van onze inwoners is laaggeletterd. En dat is niet alleen een probleem voor degene die laaggeletterd is, het is ook een maatschappelijk probleem. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven. Laaggeletterden zijn immers minder zelfredzaam, minder sociaal actief en vaker ziek dan geletterden.

Taal is wezenlijk. Door middel van taal kunnen we contact maken met andere mensen. Het is een manier om uit te leggen aan anderen wat je voelt en denkt. Dit kan zowel door gesproken taal als geschreven taal. Beheers je dat niet in voldoende mate dan doe je niet goed mee, of krijg je niet wat je zou willen. Daarom is het goed dat we met het Taalakkoord inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid.

Dat kan alleen door samen te werken met diverse maatschappelijk betrokken partijen. Wij doen dus zeker mee!