Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn geeft invulling aan het Taalakkoord door medewerkers te trainen op het gebied van taalvaardigheid. De gemeente wil dat haar geschreven communicatie helder en begrijpelijk is en verwacht dat haar teksten op niveau B1 liggen. Ook besteedt de gemeente Apeldoorn aandacht aan de taalvaardigheid van medewerkers van de buitendiensten. Zij komen niet elke dag in aanraking met taal, maar moeten het Nederlands wel voldoende beheersen om bijvoorbeeld veiligheidsinstructies en andere informatie te kunnen lezen.